Home  |  Ενημέρωση   |  Δηλώσεις και Ανακοινώσεις   |  Το νομοσχέδιο για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κόσμου

Το νομοσχέδιο για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κόσμου

Δήλωση Ανδρέα Φακοντή, Βουλευτή ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Το νομοσχέδιο για το ΕΕΕ δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κόσμουΈνα χρόνο μετά την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Ν. Αναστασιάδη για συνολική μεταρρύθμιση της πολιτικής κοινωνικής πρόνοιας και εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) από την 1/7/2014, η σχετική νομοθεσία κατατέθηκε στη Βουλή μόλις στις 19/6/2014. Η Βουλή καλείται μέσα σε 10 μέρες να μελετήσει και να ψηφίσει μια τόσο σημαντική νομοθεσία, η οποία αφορά στην κοινωνική πολιτική του κράτους και επηρεάζει δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη τη στήριξη του κράτους.
Το νομοσχέδιο για το ΕΕΕ δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κόσμου, αλλά ούτε και στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών στο σήμερα. Παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για ριζοσπαστική μεταρρύθμιση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους, η οποία θα επιφέρει κοινωνική δικαιοσύνη, στην ουσία πρόκειται για μετονομασία του Δημοσίου Βοηθήματος σε ΕΕΕ με κάποιες αλλαγές, θετικές και αρνητικές.
Το ύψος δε, του επιδόματος αποτελεί επίδομα επιβίωσης και όχι το όριο αξιοπρεπούς ζωής, όπως η κυβέρνηση υποσχέθηκε.
Ως ΑΚΕΛ συμφωνούμε με τη συμπερίληψη στους δικαιούχους του ΕΕΕ και άλλων ομάδων του πληθυσμού, όπως π.χ. τους μακροχρόνια άνεργους, τους αυτοτελώς εργαζομένους και τους φτωχούς εργαζόμενους, που σαν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης χρειάζονται τη στήριξη του κράτους.
Βεβαίως, η προτεινόμενη νομοθεσία χρήζει βελτίωσης και προς το σκοπό αυτό το ΑΚΕΛ θα καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις κατά τη συζήτηση της στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως, μεταξύ άλλων:
  • Ø Εξαίρεση των συνταξιούχων από την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να παραμείνουν στο Σχέδιο Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, προκειμένου να διατηρήσουν τα σημερινά τους εισοδήματα. Αίτηση να υποβάλλουν μόνο όσοι καλύπτονται από το ΕΕΕ.
  • Ø Διαγραφή της πρόνοιας για ακίνητη ιδιοκτησία που τίθενται ως κριτήριο για παραχώρηση του ΕΕΕ στους άνεργους για όσα χρόνια διαρκεί το μνημόνιο.
  • Ø Διαγραφή της πρόνοιας για το εμβαδό της ιδιόκτητης κατοικίας, η οποία θα εξαιρείται από τα περιουσιακά κριτήρια για παραχώρηση ΕΕΕ.
  • Ø Μείωση του ορίου ηλικίας που τίθεται ως προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος αυτόνομα να αιτηθεί ΕΕΕ.
  • Ø Τροποποίηση του όρου «βαριά ή ολική αναπηρία» στις περιπτώσεις των ατόμων με αναπηρία.
  • Ø Περαιτέρω μελέτη της πρόνοιας που αφόρα στο ενοίκιο το οποίο μειώνεται σημαντικά και επηρεάζει τα εισοδήματα πολλών υφιστάμενων ληπτών.
  • Ø Μετατροπή αρκετών εκ των διαταγμάτων σε κανονισμούς καθώς η υπερεξουσία που δίνεται στον αρμόδιο Υπουργό είναι ανησυχητική και θα πρέπει να αποφεύγεται.
Παράλληλα, αναπάντητο παραμένει από την κυβέρνηση το σημαντικό ερώτημα από πού θα εξευρεθούν τα επιπλέον €50εκ το χρόνο για κάλυψη του επιπρόσθετου κόστους του ΕΕΕ, από τη στιγμή που το επικαιροποιημένο μνημόνιο προνοεί δημοσιονομική ουδετερότητα στο κόστος εφαρμογής του.
Η αναφορά αυτή του μνημονίου, σε συνάρτηση με την αναφορά στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς για το ΕΕΕ που κατατέθηκαν στη Βουλή από το αρμόδιο Υπουργείο, ότι το επιπλέον κόστος θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις από άλλες κοινωνικές παροχές, μας παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι θα επέλθουν σημαντικές περικοπές και περαιτέρω συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και ως εκ τούτου, ως ΑΚΕΛ εκφράζουμε τις έντονες ανησυχίες μας.
24 Ιουνίου 2014
PREV

Ανακοίνωση ΑΚΕΛ για την Ομάδα Εργασίας της Διεθνούς Συνάντησης των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων

NEXT

Να δώσουν πειστικές εξηγήσεις για την καθυστέρηση στις ποινικές έρευνες