ΛΟΑΤΙ

Στον τόπο μας, όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο, χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να υπόκεινται σε βία, θεσμικές διακρίσεις και κοινωνικό εξευτελισμό εξαιτίας του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου τους. Παρά τα βήματα που πρόοδου που έγιναν, υπάρχει ακόμα μεγάλος ο δρόμος για να διανυθεί σε όλα τα επίπεδα: στη νομοθεσία, στις πρακτικές του κράτους και των θεσμών, στις αντιλήψεις της κοινωνίας.

Όραμά μας μια κοινωνία ελευθερίας, αλληλεγγύης και ισότητας

Το ΑΚΕΛ οραματίζεται μια κοινωνία ελευθερίας, αλληλεγγύης, ισότητας και αυτό προϋποθέτει την εξάλειψη όχι μόνο των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων αλλά και την καταπολέμηση των διακρίσεων στη βάση φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, γλώσσας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου. Θεμελιώδης πεποίθηση του ΑΚΕΛ είναι ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ ατόμων είναι αναπόσπαστο κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως τέτοια πρέπει να είναι κατοχυρωμένα για τον καθένα και την καθεμιά από τη γέννησή του. όχι όταν και αν νιώσει ώριμη η υπόλοιπη κοινωνία, ούτε όταν το επιτρέπουν οι πολιτικές σκοπιμότητες.

Το ΑΚΕΛ πρωτοπόρο στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ ατόμων

Το ΑΚΕΛ στήριξε την απάλειψη από τη κυπριακή νομοθεσία κάθε αναχρονιστικής διάταξης σε βάρος των ΛΟΑΤΙ ατόμων. Το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Χριστόφια είχε εγκρίνει το πρώτο προσχέδιο της νομοθεσίας για την Πολιτική Συμβίωση ενώ κατά τη ψήφιση της νομοθεσίας για το Σύμφωνο Συμβίωσης το ΑΚΕΛ ήταν το μόνο κόμμα που στήριξε τον τερματισμό των διακρίσεων σε βάρος των ομόφυλων ζευγαριών σε σχέση με το δικαίωμα τεκνοθεσίας. Από το 22ο Συνέδριο του Κόμματος το 2015, οι θέσεις του ΑΚΕΛ για τα ΛΟΑΤΙ άτομα και την καταπολέμησης της ομοφοβίας/τρανσφοβίας έχουν ενταχθεί στις Συνεδριακές Θέσεις, καθιστώντας το την πρώτη πολιτική δύναμη του τόπου που στηρίζει ξεκάθαρα τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ ατόμων με αποφάσεις του συνόλου της κομματικής βάσης και όχι μόνο των καθοδηγητικών σωμάτων. Σε επίπεδο ευρωκοινοβουλίου, η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Βόρειας Πράσινης Αριστεράς, στην οποία συμμετέχει το ΑΚΕΛ, αποτελεί ένα από τους πιο συνεπείς και μαχητικούς συμπαραστάτες στον αγώνα για κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ ατόμων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, το ΑΚΕΛ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημόσια καταδίκη του ομοφοβικού λόγου που εκφέρεται από δημόσια πρόσωπα, ζητώντας και μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας αλλά και την απομόνωση της ομοφοβίας και του ρατσισμού.

Διεκδικήσεις για εξάλειψη όλων των θεσμικών και κοινωνικών διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΙ ατόμων

Η Κύπρος χρειάζεται να εκπονήσει και να εφαρμόσει ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΛΟΑΤΙ άτομα, το οποίο θα συνιστά ένα ολοκληρωμένο πλέγμα νομοθετικών παρεμβάσεων, μέτρων και δράσεων σε όλους τους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού βίου (π.χ., νομοθεσία, εργασία, εκπαίδευση, υγεία, αθλητισμός, στέγαση, παροχή ασύλου, ιδιωτική και οικογενειακή ζωή). Στις προτεριαότητες του ΑΚΕΛ ξεχωρίζουμε τα εξής:

  • Ενίσχυση και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για την ομοφοβική και τρανσφοβική ρητορική μίσους.
  • Καταπολέμηση διακρίσεων στον τομέα της εργασίας.
  • Τερματισμός διακρίσεων στην τεκνοθεσία και την εξωσωματική γονιμοποίηση
  • Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου

Η Άποψη σας μετρά

Μοιραστείτε μαζί μας οποιεσδήποτε απόψεις και εισηγήσεις