Home  |  Γενικός Γραμματέας Κ.Ε. ΑΚΕΛ   |  Δημοσιογραφική Διάσκεψη Γενικού Γραμματέα Κ.Ε. ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου για τη δημόσια υγεία

Δημοσιογραφική Διάσκεψη Γενικού Γραμματέα Κ.Ε. ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου για τη δημόσια υγεία

Ο τρόπος διαχείρισης της δημόσιας υγείας, αλλά και το επίπεδο σχέσης των πολιτών με αυτή, είναι πήχης για το επίπεδο κάθε κοινωνίας.

Σε κάθε σύγχρονο κράτος, οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να παρέχονται στη βάση συνολικού κοινωνικού σχεδιασμού. Σχεδιασμός ο οποίος πρέπει να διασφαλίζει τις εξής αρχές:

  • Καθολικότητα
  • Ισότητα στην πρόσβαση
  • Ψηλό επίπεδο ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας
  • Αξιοπρεπή αντιμετώπιση των ασθενών και επαγγελματιών υγείας
  • Κοινωνική αλληλεγγύη και δικαιοσύνη στη χρηματοδότηση

Βαδίζοντας στον τέταρτο χρόνο εφαρμογής του ΓΕΣΥ οφείλουμε να κάνουμε μια αντικειμενική αποτίμηση της κατάστασης και να μιλήσουμε χωρίς περιστροφές για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις υπηρεσίες υγείας.

Το ΓΕΣΥ είναι ασφαλώς μια σημαντική κατάκτηση που έχει αγκαλιαστεί από την κυπριακή κοινωνία. Υπάρχουν όμως αδυναμίες και ελλείψεις που θα πρέπει να τύχουν άμεσης αντιμετώπισης προκειμένου το σύστημα να μπορέσει ν’ ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα και με περισσότερη επάρκεια στις ανάγκες που υπάρχουν. Τίθεται συνεπώς το ερώτημα αν υπάρχει η πολιτική βούληση για να γίνει αυτό και αν λαμβάνονται τα σχετικά πολιτικά μέτρα προκειμένου το σύστημα ν’ αποκτήσει νέα δυναμική και προοπτική μέσα στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.

Δίχως να κινδυνολογούμε, θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για τις εξελίξεις στον δημόσιο τομέα της υγείας.

Αυτό γιατί από τη μια, επενδυτικά ταμεία παρεμβαίνουν επιθετικά αγοράζοντας νοσηλευτήρια, εργαστήρια και απεικονιστικά κέντρα καθορίζοντας σταδιακά τον χάρτη και την πολιτική στη δημόσια υγεία. Από την άλλη, διάφορες αποφάσεις που λαμβάνονται από τον ΟΑΥ και τον ΟΚΥΠΥ συσσωρεύουν προβλήματα που απειλούν ευθέως την προοπτική επιβίωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Ενώ λοιπόν οι εξελίξεις τρέχουν με κίνδυνο να φτάσουμε σε τετελεσμένα γεγονότα, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας φαίνεται παθητικά να παρακολουθούν την κατάσταση, τη στιγμή που έχουν την ευθύνη και τον ρόλο να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία, να καταρτίσουν σχεδιασμό και να χαράξουν πολιτική για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ.

Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι χρειάζεται άμεση πολιτική παρέμβαση στο ανώτατο επίπεδο, έτσι ώστε το Υπουργείο Υγείας και ο ΟΚΥΠΥ να προχωρήσουν σε μέτρα ουσιαστικής στήριξης των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Η ευθύνη ανάπτυξης και αναβάθμισης των δημόσιων νοσηλευτηρίων ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση, η οποία πρέπει ν’ απαντήσει έμπρακτα τι χαρακτήρα θέλει να έχουν τα δημόσια νοσηλευτήρια και τι μέτρα θα λάβει για να τα στηρίξει.

Αν ο στόχος για την Κυβέρνηση εξακολουθεί να παραμένει η ισότιμη, καθολική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους δικαιούχους τότε πρέπει να ενεργήσει χωρίς άλλη χρονοτριβή. Προς αυτή την κατεύθυνση, εισηγούμαστε τα εξής μέτρα:

–      Παράταση της περιόδου οικονομικής στήριξης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, τουλάχιστον για όσο καιρό κράτησε η πανδημία.

–      Ανάπτυξη του τομέα υγείας βάσει ενός κεντρικού σχεδιασμού με την χαρτογράφηση του υγειονομικού χάρτη της χώρας (capacity planning).

–      Κατάθεση από μέρους του ΟΚΥΠΥ οδικού χάρτη του στρατηγικού σχεδιασμού του για την πρόοδο εφαρμογής του οποίου θα πρέπει  να λογοδοτεί τακτικά στην Βουλή.

–      Κατάθεση από μέρους της Κυβέρνησης των εκκρεμούντων νομοσχεδίων όπως πχ για τα κέντρα αποκατάστασης, τις πανεπιστημιακές κλινικές, τα ασθενοφόρα κλπ, μετά από την αναγκαία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους.

–      Αύξηση του Προϋπολογισμού για κρίσιμους τομείς όπως ο τομέας της Ψυχικής Υγείας.

Χρειάζεται επίσης να ληφθούν μέτρα σε ό,τι αφορά τον ΟΚΥΠΥ που να στοχεύουν σε:

–      Συνομολόγηση συμφωνίας για συλλογικές συμβάσεις των επαγγελματιών υγείας και των εργαζομένων με τον ΟΚΥΠΥ. Για τούτο επιβάλλεται η παρέμβαση της Κυβέρνησης.

–      Συνολική βελτίωση της θέσης των Επαγγελματιών Υγείας και των εργαζομένων στον χώρο, από επιστημονική και επαγγελματική άποψη.

–      Τερματισμό της απαράδεκτης πρακτικής για εργοδότηση συνταξιούχων επαγγελματιών υγείας και αγορά υπηρεσιών.

–      Λήψη διορθωτικών μέτρων στο μοντέλο λειτουργίας του ΟΚΥΠΥ. Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για διόρθωση των στρεβλώσεων.

Η υπεράσπιση του χαρακτήρα και της φιλοσοφίας του ΓΕΣΥ, η προσπάθεια για διορθώσεις και βελτιώσεις και η απαίτηση για στήριξη, αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων είναι ζητήματα μείζονος σημασίας και βρίσκονται στις προτεραιότητες του ΑΚΕΛ.

Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι να στηρίξουμε την όποια προσπάθεια κινείται στο σωστό πλαίσιο, δηλαδή την ισότητα στην πρόσβαση σε ψηλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας για όλους τους πολίτες. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι η Κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση να ενεργήσει άμεσα έτσι ώστε να προλάβει εξελίξεις που θα έχουν καταστροφικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία και κατ’ επέκταση τη συντριπτική πλειοψηφία της κυπριακής κοινωνίας.

Το ΑΚΕΛ στα θέματα της υγείας όπως και σε όλα τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη έχει επαναλάβει πολλές φορές και το έχει αποδείξει, ότι θα στηρίξει προσπάθειες που θα κινούνται στο σωστό πλαίσιο.

Δημιουργικά αλλά και δυναμικά θα διεκδικήσουμε αυτό που είναι αναφαίρετο δικαίωμα: την πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

17.11.2023

PREV

50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου: Συνεχίζει να εμπνέει με το πνεύμα, τις ιδέες και τα αδικαίωτα αιτήματά του

NEXT

Πώς θα «καθαρίσει το όνομα της χώρας», αφού ο κ. Χριστοδουλίδης δεν παραδέχεται καν τη διαφθορά της δεκαετίας Αναστασιάδη-Συναγερμού