Home  |  Ενημέρωση   |  Δηλώσεις και Ανακοινώσεις   |  Επιστολές Γ.Γ. Κ.Ε. ΑΚΕΛ για τις στοχευμένες πρωτοβουλίες που ανέλαβε το ΑΚΕΛ σε σχέση με τη στήριξη της οικονομίας και των νοικοκυριών

Επιστολές Γ.Γ. Κ.Ε. ΑΚΕΛ για τις στοχευμένες πρωτοβουλίες που ανέλαβε το ΑΚΕΛ σε σχέση με τη στήριξη της οικονομίας και των νοικοκυριών

Ανακοίνωση

 

Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ενημέρωσε χθες με επιστολή, επηρεαζόμενους φορείς για τις στοχευμένες πρωτοβουλίες που ανέλαβε το ΑΚΕΛ σε σχέση με τη στήριξη της οικονομίας και των νοικοκυριών, καθώς και την αντιμετώπιση των συνεπειών εξαιτίας της αύξησης των τιμών σε πρώτες ύλες, βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Το πλαίσιο των δράσεων του ΑΚΕΛ περιλαμβάνει:

–      Την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών όπως είναι οι προτάσεις για μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από το 19% στο 9%, για διεύρυνση των λόγων έκδοσης πλαφόν στα πετρελαιοειδή και για τερματισμό της διπλής φορολογίας στα καύσιμα.

–      Το ολοκληρωμένο υπόμνημα προτάσεων στον Υφυπουργό Τουρισμού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στον τουρισμό και την τουριστική βιομηχανία.

–      Την πρόταση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Υπουργό Ενέργειας για τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών για έργα ΑΠΕ.

–      Τις στοχευμένες προτάσεις προς την κυβέρνηση για τη στήριξη κρίσιμων κλάδων και τομέων της οικονομίας.

Το ΑΚΕΛ επιμένει στη λήψη ουσιαστικών μέτρων που να συγκρατούν από τη μια τις αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας, των καυσίμων και άλλων βασικών αγαθών και από την άλλη να στηρίζουν το ήδη περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών που εξανεμίζεται σήμερα λόγω της ακρίβειας.

 

Η Επιστολή που παρατίθεται έχει αποσταλεί στην ΠΟΒΕΚ, τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, την Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων.

 

Το κύριο μέρος της επιστολής:

«Σε συνέχεια των συναντήσεων που πραγματοποιήσαμε με διάφορους φορείς κατά τις οποίες συζητήσαμε για την οικονομία και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται στη χώρα μας από την αύξηση των τιμών σε πρώτες ύλες, σε βασικά αγαθά και σε υπηρεσίες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει.

 

Κατ’ αρχάς σημειώνουμε πως η αύξηση των τιμών προϋπήρχε του πολέμου στην Ουκρανία. Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Ρωσία λόγω της εισβολής της έχουν εντείνει τα ενεργειακά αδιέξοδα, την κρίση στην εφοδιαστική και επισιτιστική αλυσίδα και τις επιπτώσεις που επιφέρει η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στον τουρισμό και το εμπόριο.

 

Έχοντας υπόψη αυτή την κατάσταση η συνδρομή του κράτους για την αντιμετώπιση -στο μέτρο του δυνατού- της ακρίβειας και του πληθωρισμού, είναι απαραίτητη. Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής στρατηγικής, τα συνεχή ναυάγια σε σχέση με την έλευση φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής, το χαμηλό μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο και το κλείσιμο της Επιτροπής σιτηρών, είναι παράγοντες που έχουν περιορίσει τις δυνατότητες της κυπριακής οικονομίας στην αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.

 

Είναι βασική μας εκτίμηση ότι χωρίς τη λήψη ουσιαστικών μέτρων το ήδη περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών δεν θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει τα βασικά αγαθά, ενώ παράλληλα η μείωση της κατανάλωσης θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πορεία της συνολικής παραγωγής στην κυπριακή οικονομία. Η μείωση της κατανάλωσης έχει αλυσιδωτές συνέπειες στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις που καλούνται να διαχειριστούν τη μείωση του κύκλου εργασιών τους και τη σοβαρή αύξηση των λειτουργικών εξόδων.

 

Σε αυτή την κρίσιμη φάση που διέρχεται η Κύπρος, ως Κόμμα αναλάβαμε μια σειρά πρωτοβουλιών και καταθέσαμε προτάσεις στο πλαίσιο των προσπαθειών για στήριξη της οικονομίας και των νοικοκυριών. Σημειώνουμε πως από την πρώτη στιγμή, με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητήσαμε τη σύγκληση συνεδρίας του Συμβουλίου Αρχηγών για να συζητηθούν και να αξιολογηθούν οι συνέπειες και τα προβλήματα που προκαλούνται εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν. Θεωρούμε ότι συλλογικά πρέπει να εργαστούμε για αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου, δυστυχώς τελικά δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρία. Παρά ταύτα εμείς προχωρήσαμε και αναλάβαμε πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας.

 

Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια συγκράτησης των αυξήσεων στο κόστος της ενέργειας, των καυσίμων και άλλων βασικών αγαθών, με τις ακόλουθες ενέργειες:

 

1)    Καταθέσαμε στη Βουλή Πρόταση Νόμου για μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από το 19% στο 9%. Η πρόταση εγκρίθηκε με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, πλην όμως η εφαρμογή της εκκρεμεί αφού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την ανέφερε στο Ανώτατο Δικαστήριο. Σημειώνουμε ότι αναλάβαμε τη δέσμευση ότι η μείωση του ΦΠΑ θα ισχύει ενόσω επικρατούν οι σημερινές συνθήκες.

2)    Καταθέσαμε Πρόταση Νόμου για τη διεύρυνση των λόγων έκδοσης πλαφόν στα καύσιμα έτσι ώστε να μην περιορίζεται μόνο στη διαπίστωση αισχροκέρδειας, αλλά να λαμβάνει υπόψη περισσότερους λόγους και ειδικά αυτούς που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία για πλαφόν στις τιμές βασικών αγαθών.

3)    Καταθέσαμε Πρόταση Νόμου για τερματισμό της διπλής φορολογίας στα καύσιμα έτσι ώστε ο ΦΠΑ να μην επιβάλλεται επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης των πετρελαιοειδών.

4)    Σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Υπουργό Ενέργειας ζητήσαμε όπως η κυβέρνηση προχωρήσει στη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών για έργα ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ηλεκτρισμού ανά κιλοβατώρα (επισυνάπτεται επιστολή).

5)    Επιδώσαμε ολοκληρωμένο υπόμνημα προτάσεων στον Υφυπουργό Τουρισμού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στον τουρισμό και την τουριστική βιομηχανία (επισυνάπτεται).

6)    Ζητήσαμε τη συνέχιση της στοχευμένης στήριξης από το κράτος των κλάδων και των τομέων της οικονομίας που πλήττονται από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν.

7)    Ζητήσαμε από την κυβέρνηση να απευθυνθεί στην ΕΕ για επίδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης προς την Κύπρο και για στοχευμένες κυρώσεις έτσι ώστε να προστατευθούν οι οικονομίες των κρατών – μελών και της ίδια της ΕΕ.

 

Έχουμε την άποψη ότι όλα τα πιο πάνω μπορούν να αποτελέσουν αποφάσεις και ενέργειες που συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στην απορρόφηση των κραδασμών που επιφέρουν οι πληθωριστικές πιέσεις και η ακρίβεια στην κυπριακή οικονομία και στα νοικοκυριά.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για συνέχιση του διαλόγου με στόχο να βοηθήσουμε τον τόπο και τον λαό μας».

14/05/2022

PREV

Το ΑΚΕΛ καταδικάζει τη λογοκρισία κατά της Μινέ Ατλί

NEXT

Ανακοίνωση για τη συνάντηση του ΑΚΕΛ με την Accept-ΛΟΑΤΙ Κύπρου