Με πολυμελή αντιπροσωπεία της ad hoc επιτροπής της ΠΑΣΥΔΥ για τα θέματα των Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου συναντήθηκε σήμερα ο Γενικός

READ MORE