Home  |  Ενημέρωση   |  Αρθρογραφία   |  Διαφάνεια – χρηστή διοίκηση και το εννούμε στην πράξη, του Νίκου Ιωάννου

Διαφάνεια – χρηστή διοίκηση και το εννούμε στην πράξη, του Νίκου Ιωάννου

Ο Γενικός Ελεγκτής έχει δώσει πρόσφατα τη έκθεση για τα έσοδα και τις δαπάνες όσον αφορά τις προεδρικές εκλογές του 2018. Το βασικό συμπέρασμα που εντοπίσαμε στη πρακτική εφαρμογή του νόμου είναι ότι η νομοθεσία βρίθει από πολλά κενά και ασάφειες. Το ίδιο επικαλείται και ο Γενικός Ελεγκτής στη έκθεση του. Ακόμα και η προσπάθεια του Γενικού Εισαγγελέα, όταν ήδη μπήκαμε στη  προεκλογική εκστρατεία, να ερμηνεύσει ασάφειες της νομοθεσίας δίνοντας τη δική του γνωμάτευση, δεν ήταν αρκετή για να καλυφτούν οι ασάφειες και τα κενά.

Η νομοθεσία αυτή προνοούσε ότι τα έξοδα της προεκλογικής εκστρατείας των υποψηφίων προέδρων δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το 1εκ ευρώ.

Τα κόμματα με βάση τη νομοθεσία δεν είχαν δικαίωμα για έσοδα και προεκλογικές δαπάνες και οι οποιεσδήποτε δαπάνες έπρεπε να γίνονται από το εκλογικό επιτελείο του Υποψηφίου.  Συνεπώς, η χορηγία που πήραν τα κόμματα για τα έξοδα των εκλογών έπρεπε να είχε εμβαστεί στο οικονομικό επιτελείο του υποψηφίου που στήριζαν, αφού τα ίδια τα κόμματα δεν είχαν δικαίωμα να έχουν τις όποιες προεκλογικές δαπάνες ή/και έσοδα, τα οποία ξεκινούσαν να υπολογίζονται 6 μήνες πριν τις εκλογές. Πολλές από τις πρόνοιες του υφιστάμενου νόμου στερούνται λογικής εξήγησης. Για παράδειγμα τα πολιτικά κόμματα, που είναι οι βασικοί βραχίονες της στήριξης ενός υποψηφίου, δεν έχουν δικαίωμα για τις όποιες δαπάνες, όμως υποχρεούνται βάση αυτής της νομοθεσίας, να καταθέτουν στον Έφορο τα έσοδα και τις δαπάνες της προεκλογικής εκστρατείας.

Παρόλες τις αδυναμίες και ασάφειες της νομοθεσίας, το εκλογικό επιτελείο του Υποψήφιου Σταύρου Μαλά και το ΑΚΕΛ, σεβόμενοι τη νομοθεσία επιχείρησαν να λειτουργήσουν εντός αυτής. Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή επιβεβαιώνει τα πιο κάτω, αφού σε αυτή περιέχονται τα πιο κάτω ευρήματα:

Αρχικά, οι δαπάνες του υποψηφίου που στήριξε το ΑΚΕΛ συγκριτικά με τους άλλους δύο βασικούς υποψηφίους δεν ξεπερνούσε το όριο του 1 εκατομμυρίου.  Η μικρή υπέρβαση οφείλεται σε ασάφεια της νομοθεσίας κατά πόσον οι εκλογικοί αντιπρόσωποι έχουν δικαίωμα να λάβουν εκπτώσεις από διαφημιστικούς φορείς. Ούτε ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής ξεκαθαρίζει τη ασάφεια αυτή. Ακολουθούν αυτούσιοι οι πίνακες από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας:

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Επιπρόσθετα, το ΑΚΕΛ δεν πραγματοποίησε καμία προεκλογική δαπάνη αλλά ούτε είχε έσοδα όπως είχαν τα Κόμματα ΔΗΣΥ (€153.000) και ΔΗΚΟ (€508.710).

Το ΑΚΕΛ είναι το μοναδικό Κόμμα που τήρησε τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας και το μόνο κόμμα που κατέβαλε στο εκλογικό επιτελείο του υποψηφίου που στήριζε την κρατική χορηγία (474 χιλ. ευρώ από 680 χιλ. ευρώ), ενώ οι υπόλοιποι δεν κατέβαλαν κανένα ποσό. Το ΑΚΕΛ θα σεβαστεί την όποια απόφαση που αφορά την πρόνοια αυτής της νομοθεσίας .

Τα πιο πάνω δεικνύουν το σεβασμό του ΑΚΕΛ προς τη νομοθεσία, και την προσήλωση που επέδειξε ούτως ώστε η οικονομική διαχείριση της προεκλογικής εκστρατείας να πραγματοποιηθεί σωστά και καθώς πρέπει, παρόλες τις δυσκολίες που προκαλούσε το αντιφατικό και πολύπλοκο νομικό πλαίσιο που είναι σε ισχύ.

Καταλήγοντας, ως ΑΚΕΛ συμφωνώντας με την εκτίμηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας, είμαστε στη διάθεση της πολιτείας  για να  συμβάλλουμε καταλυτικά με κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων που θα τροποποιούν το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, ούτως ώστε να είναι ξεκάθαρο πως λειτουργούν οι πολιτικές δυνάμεις και τα επιτελεία των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο των Προεδρικών Εκλογών. Και ταυτόχρονα, να επιτυγχάνεται ο βασικός στόχος για απόλυτη διαφάνεια που δεν θα επιδέχεται αμφισβήτησης από την κοινωνία.

Νίκος Ιωάννου
Οικονομικός Υπεύθυνος Κ.Ε. ΑΚΕΛ
Μέλος του Πολιτικού Γραφείου

PREV

Οι καταγγελίες της Άντρης Ελευθερίου πρέπει να ενεργοποιήσουν τις αρχές. Δεν αρκεί να δηλώνουν συγκλονισμό

NEXT

Για τον πυρηνικό σταθμό στο Άκκουγιου