Home  |  Political Bureau
KYPRIANOU Andros General Secretary
ALEKOU Christos
ANDONIOU Chrystalla
AVRAAM Melia
CHARALAMBOUS Sotiroulla
CHRISTOPHIDES Christos
DAMIANOU Aristos
GEORGIOU Aristofanis
GEORGIOU T. Georgios
IOANNOU Nikos
KOUKOUMA Skevi
KYRITSIS Pampis
LOUKAIDES Giorgos
MAVROU Eleni
STEFANOU Stefanos
SYLIKIOTIS Neoklis
TSIELEPIS Toumazos
ZANNETTOY Chrysanthos