Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία διορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμμάτων

READ MORE