Home  |  Öncelikli Konular  |  Çevre

Çevre

 

Kıbrıs çevre konularında AB’de son sıralarda yer almaktadır. Son yıllarda, “çevresel bedeline bakılmaksızın kalkınma” yönünde tehlikeli bir kalkınmanın hedeflenmesine tanık olmaktayız. Hassas ekosistemler, doğa koruma alanları ve sahillerin koruma bölgeleri, denizin kendisi gibi doğal çevrenin korunmasına ilişkin temel parametreler kalkınmayı teşvik etmek uğruna birçok durumda tehlikeye altına sokulmaktadır.

 

Son 50 yılda iklim değişikliklerin kötüleşmesi dünyadaki canlı organizmaların yaşam kalitesini doğrudan etkilerken, aynı zamanda Dünya kendi kendini yok etme tehlikesiyle düzensizleştirilmenin eşiğine gelmiş durumdadır.

 

“Çevre” olarak adlandırılan şeyin, yani doğrudan yaşadığımız ve çalıştığımız geniş alanın bize yaşamımızın gereksinimlerini sağlamaya devam edebilmesi için korunması ve iyileştirmesi gerekmektedir.

 

AKEL, herkesin ve gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı gibi temel sosyal ve çevresel ilkelerden esinlenen sürdürülebilir bir kalkınma modeli için mücadele etmektedir. Olası çevresel zararlardan ve kötüleşmelerden korunma ilkesini, doğal ve insan ürünü ekosistemlere saygıyı ve kolektif, sosyal nimet olarak gördüğü doğal kaynakların rasyonel yönetimini savunmaktadır. Başta Avrupa Birliği tarafından sunulduğu şekliyle yeşil kalkınma yetersizdir ve istenen sonuçları getirmeyecektir. Bu, çevreye zararları azaltabilse de sosyal eşitsizlikleri azaltmamakta ve istihdamı arttırmamaktadır.

 

İnsanlık ve dünyamız açısından bu kritik dönemde, AKEL iklim krizinin tehditleri ve sonuçlarına karşı mücadele etmekte ve bu olguların savuşturması için uygulanabilir çözümler önermektedir.

 

Önceliklerimiz arasında ayırt edilir olanlar:

 

  • Tüm kamu çevre yapılarının kurumsal olarak iyileştirilmesi.

 

  • Projelerin çevreye etkilerine ilişkin değerlendirmeler için ilgili bütün yasalara saygı gösterilmesi ve uyulması dahil olmak üzere, çevreye ilişkin tüm yasal çerçeveye saygı gösterilmesi ve bunların uygulanması.

 

  • Suların entegre ve birleşik yönetimi.

 

  • “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalardan Arındırılmış bir Kıbrıs” talebi.

 

  • Biyoçeşitliliğin korunması, maden ve su kaynaklarının doğru yönetimi, kirletici gaz salınımlarının ve çeşitli atık akışlarının doğru yönetimi ile bağlantılı bir şekilde atmosferdeki hava kalitesinin korunması.

 

  • Doğal çevrenin korunması ana kriteriyle, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplum yararına, akılcı ve sürdürülebilir kullanımı.

 

Tüm bunlar çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın temel bir bileşeni açısından büyük önem taşımaktadır. Ekolojik felaket konusunun son derece siyasi bir konu olduğunu bir kez daha vurguluyoruz ve izlenen yıkıcı sürece karşı direnen güçlerin örgütlenme derecesinin gelecek nesillerin yaşayacağı geleceği belirlemesinin beklendiğini bir kez daha vurguluyoruz. AKEL bu mücadelede de en ön safta yer almaya devam edecektir.